HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

About The Bank

The BSP Vision and Mission

Ang Bisyon ng BSP

Naghahangad ang BSP na makilala sa buong mundo bilang pangunahing tagapamahala ng sistema at kaayusan ng pananalapi at ekonomiya upang maitaguyod ang mataas na antas ng kabuhayan para sa lahat ng Pilipino.

 

The BSP Mission

To promote and maintain price stability, a strong financial system, and a safe and efficient payments and settlements system conducive to an inclusive and sustainable growth of the economy.