10-sentimo

coin 10c

Reverse

Obverse

Logo of the Bangko Sentral ng Pilipinas

10 Sentimo, "Republika ng Pilipinas", year mark