1-sentimo

coin 1c

Reverse

Obverse

Logo of the Bangko Sentral ng Pilipinas

1 Sentimo, "Republika ng Pilipinas", year mark