1-piso

coin 1p

Reverse

Obverse

Logo of the Bangko Sentral ng Pilipinas

Jose Rizal, "Republika ng Pilipinas", 1 Piso, year mark