5-sentimo

coin 5c

Reverse

Obverse

Logo of the Bangko Sentral ng Pilipinas

5 Sentimo, "Republika ng Pilipinas", year mark