10-sentimos

demcoin abl 10

Reverse

Obverse

"ANG BAGONG LIPUNAN," Seal of  Central Bank of the Philippines, year of minting

 Francisco Baltazar, “Republika ng Pilipinas”, “10 Sentimos”