1-piso

demcoin abl 1p

Reverse

Obverse

Seal of the Republic of the Philippines, "Ang Bagong Lipunan", "Bangko Sentral ng Pilipinas", year mark

Jose Rizal, "Republika ng Pilipinas", "1 Piso"