25-sentimos

demcoin abl 25

Reverse

Obverse

"ANG BAGONG LIPUNAN,"  Seal of Central Bank of the Philippines, year of minting

Juan Luna,  “Republika ng Pilipinas” , “25 Sentimos