5-sentimos

demcoin abl 5

Reverse

Obverse

“ANG BAGONG LIPUNAN”, Seal of Central Bank of the Philippines,   year mark

Melchora Aquino, "Republika ng Pilipinas", 5 Sentimos