5-piso

demcoin eng 1

Reverse

Obverse

Seal of the Republic of the Philippines, "Republika ng Pilipinas", "5 Piso"

Pangulong Ferdinand Marcos", "Setyembre 21, 1972", "Ang Bagong Lipunan"