HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

Babala sa Publiko

08.28.2009

Binibigyang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang publiko laban sa mga tao o korporasyon na nag-aalok o nagpapapalit ng mga pekeng kasulatang pang-komersiyo (commercial papers) o dokumento na diumano ay naipalabas  o di kaya ay binibigyang garantiya ng  BSP o ng dating Central Bank of the Philippines.

Kabilang sa mga kumakalat na malalaking halaga at mga pekeng dokumentong ito ay ang mga sumusunod:  “Safekeeping Receipts”, “Certificate of Gold Bullion Depository Stocks”, “Trust Account Deposits” at “Land Bank Capital Bonds with Interim Certificates”.

Nais naming ipabatid na hindi naglalabas o nag-gagarantiya ang BSP ng mga ganitong uri ng dokumento o iba pang mga kahalintulad na dokumento.  Ipinapaalala rin sa lahat na ang BSP ay nagpalabas na ng mga Paalaala at Babala tungkol sa ganitong uri ng panloloko noong ika-23 ng Oktubre 2006 at ika-01 ng Oktubre 2001, at pati na rin ng mga “Circular Letters” noong ika-01 ng Pebrero 2005 at ika-11 ng Abril 2003.  Ang mga ito ay maaring mabasa sa BSP website sa pamamagitan ng mga sumusunod na “links”:

 http://www.bsp.gov.ph/publications/media.asp?id=1360
 http://www.bsp.gov.ph/publications/media_archives.asp?id=1206&yr=1999
 http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?type=2&id=1806
 http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?type=2&id=322

 Anumang pagtatangka ng sinuman na makipagtransaksyon gamit ang mga kahalintulad na dokumento ay mangyaring kaagad ipagbigay alam sa Investigation Staff, Cash Department, BSP Security Plant Complex, Quezon City, sa telepono bilang 926-5092 at 929-7071 o sa pamamagitan ng e-mail sa bspmail@bsp.gov.ph.

Para sa karagdagang paglilinaw, makipag-ugnayan sa:


FINANCIAL CONSUMER AFFAIRS GROUP
 Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
5th Floor, Multi-Storey Building, BSP Complex
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail address: consumeraffairs@bsp.gov.ph
Tel. Nos.: Direct Line: (+632)523-3631• Trunkline (+632)524-7011 local 2584

RSS Subscribe for updates

Archives