HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

Mag-ingat sa mga Tao na Nagpapanggap na Empleyado ng "Bangko"

12.18.2009

Nakarating sa kaalaman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may mga tao o grupong nagpapanggap na empleyado ng mga diumano'y bangko, nag-aalok ng trabaho sa mga tao bilang kolektor o di kaya ay tuwirang nanghihikayat at nangangalap ng deposito mula sa publiko.

Ang lahat ay pinapayuhang maging maingat at mapagmatyag at kaagad ipagbigay-alam o direktang makipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung kayo ay may pagdududa at upang makatiyak na ang mga tao o grupong ito ay may kaukulang permiso para sa ganitong mga gawain.

Para sa inyong karagdagang proteksyon, makabubuting ugaliin na makipagtransaksyon sa loob ng tanggapan o opisina ng mga kilala na ninyong bangko at sa kanilang mga empleyado.  Itago din sa ligtas na lugar ang katunayan ng inyong deposito, tulad ng "passbook", kopya ng "deposit slip", at "certificate of time deposit".

Para sa mga karagdagang katanungan, maaring makipag-ugnayan sa sumusunod:

The Deputy Director and Head
Financial Consumer Affairs Group
Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila 1004
E-mail: consumeraffairs@bsp.gov.ph
Tel. No.: 5274-7011 local 2584

RSS Subscribe for updates

Archives