HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

Wastong Pag-iingat ng Iyong Automated Teller Machine (ATM) Account/Card at Personal Identification Number (PIN)

03.17.2011

----------------------------------------------------------------------
Nangutang ka ba gamit ang iyong ATM account/card?
Sino ang may hawak ng iyong ATM account/card?
Alam ba ng iba ang iyong PIN?
----------------------------------------------------------------------

Ang pangungutang gamit ang iyong ATM card bilang seguridad ay maaaring maging dahilan ng mas malaking suliraning pinansyal

 Huwag ipaubaya sa iba ang iyong ATM card at PIN dahil hindi mo na lubusang mababantayan ang mga perang pumapasok na deposito sa iyong account, pati na rin ang halagang na-withdraw dito.  Maaaring ang taong iyong pinagkakautangan ay magsamantala at makakuha ng sobra pa sa inyong napagkasunduang kabayaran.  Intindihing mabuti ang inyong kasunduan.  Mas makabubuting bumisita sa mga bangko na nagbibigay ng microfinance loans at iba pang maliliit na pautang.

MAGING MAINGAT!

HUWAG MAGING BIKTIMA NG SARILING KAPABAYAAN!

PARA SA MGA KARAGDAGANG KATANUNGAN, MAAARING
MAKIPAG-UGNAYAN SA:

FINANCIAL CONSUMER AFFAIRS GROUP
Supervision and Examination Sector
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
5th Floor, Multi-Storey Building, BSP Complex
A. Mabini St., Malate, Manila
E-mail address: consumeraffairs@bsp.gov.ph
Tel. Nos.: Direct Line: (+632)523-3631• Trunkline (+632)524-7011 local 2584

RSS Subscribe for updates

Archives