HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

BSP Nag-anunsyo ng Pagpapalit ng Perang May Lumang Disenyo

12.29.2014

Nagpahayag ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na magsisimula na ang  “demonetization” o pagpasawalang bisa ng halaga ng mga lumang salaping papel na “New Design Series “ (NDS) na naayon sa  Section 57 , Republic Act No. 7653 o ang New Central Bank Act.   Ang BSP ay pinagkalooban ng nasabing batas ng kapangyarihan na  palitan ang mga salaping papel na nasa sirkulasyon ng may humigit kumulang 5 taon.  Ang sirkulasyon ng ating NDS ay umaabot na sa  halos 3 dekada (Annex 1).
 
Ang mga sumusunod na paunawa  ay ipinaa-abot sa  publiko:

 1. Maaaring gamitin ang mga salaping papel na  NDS  hanggang 31 Disyembre 2015 bilang kabayaran sa mga bagay, serbisyo o anumang uri ng pangangalakal. Paglipas ng nasabing araw, ang NDS ay hindi na maaaring tanggapin bilang pambayad.
   
 2. Simula 1 Enero 2015 hanggang  31 Disyembre 2016, ang salaping NDS ay maaari nang palitan ng salaping New Generation Currency (NGC) (Annex 2) sa mga   bangko, (universal, commercial, thrift, rural and cooperative banks) o sa iba’t-ibang sangay ng  BSP (Annex 3).
   
 3. Ang mga sangay ng pamahalaan na may mga hawak ng NDS na hindi maipalit sa loob ng takdang panahon,  tulad ng mga salaping gamit bilang  ebidensya sa korte, ay dapat makipag-ugnayan sa BSP bago lumipas ang  araw ng palitan upang maitakda ang panahon ng pagpapalit. 
   
 4. Ang mga  “Overseas Filipinos” (OFs) na may NDS na hindi mapapalitan sa takdang panahon ay maaaring magpatala  “online” sa BSP website mula  1 Oktubre 2016 hanggang 31 Disyembre 2016,  upang  mabigyan sila ng pagkakataong mapalitan sa BSP ang mga hawak nilang  NDS.  Ang pagpapalit ng kanilang NDS ay pinahihintulutan sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagpapatala sa BSP website. 
   
 5. Simula 1 Enero 2017,  ang   NDS ay wala nang halaga at ito ay “demonetized”  na. 

Ang pagpawalang halaga at pag-aalis ng NDS sa sirkulasyon ay  nagbibigay  daan sa pagpapanatili ng iisang serye ng salaping papel  sa bansa.  Ang NGC na inilunsad noong 16 December 2010 ay  may  nakapaloob na makabago at pinahusay na seguridad  upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan laban sa paglaganap ng huwad na salapi at madaling pagkakakilanlan nito.

RSS Subscribe for updates

Archives