HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

BSP Nagbabala sa Publiko Hinggil sa Investment Scam

07.31.2003

Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ay nagbababala sa publiko lalo na sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa paglagak ng salaping kanilang pinaghirapang kitain para sa diumano’y pagpapatayo ng isang bangko. Sila ay inaatasang magtanong sa BSP kung ang grupong ito ay may tunay na aplikasyon sa BSP para magtayo ng bangko. Tanging ang BSP lamang ang may karapatan na magbigay ng lisensiya para sa pagpapatayo ng isang bangko.

Napag-alaman ng BSP na may ilang grupo ang nangangalap sa pamamagitan ng internet at roadshows ng mga pondo para sa diumano’y ‘equity contributions’ para sa isang bangko. Ang mga ganitong gawain ay dapat magkaroon ng kaukulang kapangyarihan mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) at BSP upang maitalang tunay. Hindi rin sapat na ang mga grupong ito ay naka-rehistro sa SEC. Alinsunod dito, sila ay dapat may tiyak na autorisasyon mula sa SEC bago makapangalap ng pondo sa publiko.

Sino mang taong napatunayang gumagawa ng hindi pinapahintulutang tungkulin ayon sa batas ukol sa banking and quasi-banking ay papatawan ng multa sang-ayon sa New Central Bank Act (R.A. No. 7653). Ang paglabag ay mumultahan ng hindi bababa ng P50,000 at hindi hihigit sa P200,000 at/o pagkakulong na hindi bababa sa dalawang (2) taon at hindi hihigit sa sampung (10) taon.

RSS Subscribe for updates

Archives