HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Speeches

Pinansyal na Talino at Kaalaman Para sa Kinabukasan

Date: 02.18.2019

Place: BSP Assembly Hall

Occasion: Launch of the Financial Literacy Program for Overseas Filipino Workers and their Families and Ceremonial MOA Signing of the BSP, OWWA and BDO Foundation

Speaker: BSP Governor Nestor A. Espenilla, Jr., as delivered by BSP Deputy Governor Chuchi G. Fonacier


Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat ng mga dumalo ngayong umaga.  Malugod namin kayong tinatanggap sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 

Mahal na administrador ng OWWA, Ginoong Hans Cacdac; Pinuno ng BDO Foundation, Ginoong Mario Deriquito; mga tagapangasiwa ng BDO Foundation; mga kapwa kawani sa gobyerno; mga kababayang OFW; mga kahaligi sa media; at mga kaakibat sa  edukasyong pam-pinansyal… at iba pa nating kasamahan…mainit na pagbati sa inyo. 

Nagustuhan niyo ba ang dalawang video na hinanda namin at pinapanuod sa inyo? 

Ang dalawang video na ito ay magiging mahalagang bahagi ng Pre-Departure at Post-Arrival Orientation Seminars (PDOS, PAOS) para sa mga kababayan nating OFW. 

Abangan natin at maya-maya, may isa pang video na nais namin ipapanuod sa inyo.

Noong ako ay nahirang na Governor ng Bangko Sentral, ito ay tinanaw ko na isang malaking karangalan na may kalakip na mahalagang tungkulin.  Ang tungkuling ito ay ang paglawig ng mga hakbangin para sa inklusibong pananalapi.  Ito ay isa kong personal na misyon. 

Ang pagtatalaga ng samahan na ito para isagawa ang isang Financial Literacy Program para sa ating mga OFWs ay tila isang mataas na pangarap na sa wakas, ay ating na-abot.  “Dream come true” ito para sa BSP. 

Nakakatuwa nga na binansagan ang programang ito na “PiTaKa” o “Pinansyal na Talino at Kaalaman.”  Ang mga Pitaka natin mula ngayon ay laging ng may laman!  Tama ba?

Simula pa noong 2006 hanggang 2017, nakikipag-ugnay na ang BSP sa OWWA para sa pag-ganap ng isang daan at labin limang (115) sesyon para sa pampinansyal na kaalaman para sa mga OFW at para sa kani-kanilang mga pamilya.

Mahigit labinlimang libong (15,000) tao ang naabot ng gawain na ito.  Mabuti ang pagtanggap nila dito.  Maganda ang feedback na bumabalik sa amin.  Nakakataba ng puso.

Noong 2015, nakipag-ugnayan kami sa OWWA para maisama ang isang modyul ng “financial literacy” sa PDOS para mas lumawig ang adhikaing pinansyal na talino at kaalaman sa mga OFW.

Tungo rito, ang pagbigay ng mga paalala sa mga OFW ukol sa maayos na “financial management” ay una naming isinagawa.  Matapos nito, minarapat namin na may gawin pang ibang hakbang. 

Di natin mapagkakaila na ang mga aral sa fin-ed ay maaring makalimutan o maisang-tabi lang ng isang OFW na tiyak na may maraming inaalala.  Ang pagpasok ng mga leksyon at payo tungkol sa fin-ed sa mga seminar bago pa man maka-byahe ang isang OFW ang binigyan namin ng tuon.  

May higit-kumulang na sampung milyong Pilipino ang namumuhay at nagtatrabaho sa ibang bansa.  Mula Abril hanggang Setyembre 2017, dalawang milyon at tatlong daang libong (2.3 million) OFW na ang umalis patungong ibang bansa. Kumikita sila ng mga dalawampung anim na bilyong dolyar (US$ 26.0).  Ito ay sampung porsyento ng ating Gross Domestic Product.  Hindi biro ang kontribusyon ng ating mga bagong bayani sa ating ekonomiya!

Nakalulungkot na ayon sa mga survey,  tatlumpo’t lima at kalahati (35.5) na porsiento lang ng mga OFW ang nag-iipon.  Lima at isang ikasampung bahagi (5.1) na porsiento lang ang nag-“iinvest” nito. Malaking siyamnapu’t walo (98) na porsiento ng mga pamilya ng OFW ay nakatuon ang gastos sa pagkain at personal na pangkonsumo. Laganap ang mga kwento ng mga pampinansyal na pagsubok sa mga OFW.

Layunin ng PiTaKa Program na ang bawat OFW ay magkaroon ng angkop na kaalaman sa mga pampinasyal na bagay, ng sa gayon sila ay tunay na makatulong sa kani-kanilang mga pamilya.

Ang paglaganap ng inklusibong pananalapi ay isang pamamaraan upang mabigyan ng kapangyarihan at kakayanan ang lahat  ng kasapi ng ating komunidad, higit sa lahat ang ating mga OFW. 

Taglay ang pampinansiyal na edukasyon, sila ay magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya at magplano ng mas maayos para sa kani-kanilang mga buhay at para sa kanilang kinabukasan.  Sila ay magkakaroon ng kakayahan at mas malalim na pag-unawa sa mga serbisyong pampinansyal.  Maaari na nilang samantalahin ang lahat ng oportunidad at benepisyong dala ng pagiging bahagi ng pormal na sektor at ng pagbabangko.  Maari rin sila maging mas maalam at listo sa pagnenegosyo.  Ang lahat ng pagbabagong ito ay makakatulong sa pag-unlad ng buong bansa.

May mga pagsasaliksik na mas kaunti ang pag-mamay-ari ng mga pamilyang may mababang antas ng pinansyal na kaalaman.  Mas hirap silang magplano para sa kanilang pag-retiro, at kadalasan ay nangungutang sila ng may mas mataas na interes.  Hindi sila gaanong nakikilahok sa pormal na sistemang pinansiyal at sa pagbabangko.

Laganap ito sa Pilipinas kung saan mababa lang ang pag-unawa ng mga tao sa mga pampinansyal na isyu.  Ang pangkaraniwang Pilipino ay nakakasagot lamang ng tatlo (3) sa pitong (7) mga tanong na may kinalaman sa pananalapi, sa pag-kwenta ng “compounding interest”, sa inflation o lebel ng pagtaas ng presyo at sa pag-nenegosyo.  Isang maliit na dalawang porsiento lamang ang may angkop na pag-intindi at pag-unawa sa lahat ng tanong.

Ang karamihan ng mga Pilipino ay kulang na kulang sa pinansiyal na pag-unawa na kinakailangan para makapag desisyon ng maayos ukol sa tamang paraan ng pag-iipon at pangungutang.

Bagkos, malinaw na may pagkakataon tayo na palaganapin ang mga programang pang pinansiyal na edukasyon.

Ang pagtutok sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya ay mag-reresulta sa isang “multiplier effect” dahil sa mahalaga nilang papel sa ekonomiya.

Ito ang nais na matuunan ng PiTaKa Program para sa mga OFWs.

Ang pakikipagbalikat sa Kagawaran ng Edukasyon para gawing bahagi ng K-12 ang mga leksyong pampinansyal ay magkakaroon din ng mabuti at makahulugang resulta.  Maaaring hindi makita ang mga resulta nito agad-agad dahil ang proseso na ito ay matagal at kailangan ng dedikasyon.  Ito ay handang tahakin at gawin ng Bangko Sentral.

Ikinagagalak namin maging kabalikat sa gawaing ito ang OWWA at BDO Foundation.  Iisa tayo ng hangarin.

Umaasa ang BSP na kasama namin kayong lahat sa pagpapatupad ng programang PiTaKa.

Batid namin sa BSP na ang sama-samang pag-unlad ay maaari lang makamtan kung sama-sama tayong magsusumikap at magtatrabaho tungo rito.  Ang paglikha ng mga makabago at mahuhusay na mga leksyon, modyul at video na angkop sa pangangailangan ng OFW ay ginagawa namin na kabalikat ang pribadong sektor.  Para sa pag-asenso ng buong sambayanan, hindi ito magagawa ng gobyerno lamang.

Ang aming hangarin ay ang dumating ang araw na mas marami sa ating mga kababayan ang makauwi na sa kani-kanilang mga pamilya at mahal sa buhay… na dumating na ang araw na hindi na kakailanganin ng karamihan ang magtungo sa ibang bansa upang mag hanap-buhay at kumita.

Sa aming mga mahal na OFW, nawa ay,  lubos ninyong maunawaan ang kahalagahan ng mga mensahe ng mga video na pinakita, at ipapakita namin. Sana ang mga aral na mapupulot ninyo dito ay magamit niyo rin sa inyong mga personal at pang-araw-araw na buhay.

Ang pangatlo at huli naming video na ipapakita ay para sa mga mahal na pamilya ng ating mga OFW.  Hindi natin mapagkakaila na ang mga pamilyang ito ang may pinaka- mahalagang responsibilidad: at iyan ay ang pag-seguro na ang mga pinaghirapang mga remittances na natanggap nila ay maitago, maipon at gawing maayos na puhunan o magamit ng tama.  Nais natin na mas marami sa mga pamilyang ito ang magkaroon ng pagkakataon na makinabang sa ating sistema ng pagbabangko at makilahok sa ating ekonomiya. 

Nawa’y magustuhan ninyo ang pangatlong video na aming ipapalabas.  Salamat sa inyong supporta sa BSP, OWWA and BDO Foundation sa okasyong ito.

Naniniwala ako na ang pag-unlad ay magiging makabuluhan lamang kapag ito ay nadarama ng karamihan…  Dapat walang naiiwan…  Dapat kasama ang lahat...

Mapagpala at magandang umaga muli at nawa’y maging matagumpay tayo sa ating mga gawain. Mabuhay po tayong lahat!

Archives